Việc làm Nơi làm việc Thời hạn hợp đồng Ngày tuyển
Đơn hàng lễ tân khách sạn Đức 5 năm( có cơ hội định cư) Tuyển liên tục
Đơn hàng phục vụ nhà hàng Đức 5 năm( có cơ hội định cư) Tuyển liên tục
Đơn hàng điều dưỡng , hộ lý Đức 3 năm( có cơ hội định cư) Tuyển liên tục
Đơn hàng đầu bếp tại Đức Đức 03 năm(có thể gia hạn thêm 02 năm) Tuyển liên tục
Đơn hàng Đài Loan Đài Loan 3 năm Tuyển liên tục
Đơn hàng cơ khí điện tử Đức 5 năm (có cơ hội định cư) Tuyển liên tục