Nơi làm việc: Đức - Thời hạn hợp đồng: 5 năm( có cơ hội định cư) - Ngày tuyển: Tuyển liên tục

Đơn hàng :30 Đầu bếp Phục vụ nhà hàng
Địa điểm : Đức
Mức lương : 2,500 – 3,000 Euro
Thời gian tuyển : Liên tục