Nơi làm việc: Đức - Thời hạn hợp đồng: 5 năm( có cơ hội định cư) - Ngày tuyển: Tuyển liên tục

Đơn hàng : Lái xe Bus
Địa điểm : Đức
Mức lương : 2,500 – 3,000 Euro
Thời hạn hợp đồng : 5 năm/có cơ hội định cư
Thời gian tuyển : Liên tục