Nơi làm việc: Đức - Thời hạn hợp đồng: 5 năm (có cơ hội định cư) - Ngày tuyển: Tuyển liên tục

Đơn hàng : Cơ khí điện tử
Địa điểm : Đức
Mức lương : 2000 – 2500 USD
Thời hạn hợp đồng : 5 năm/có cơ hội định cư
Thời gian tuyển : Liên tục