ĐƠN HÀNG NỔI BẬT
Đơn hàng phục vụ nhà hàng

Nơi làm việc:Đức
Thời hạn hợp đồng:3-5 năm 
Ngày tuyển:Tuyển liên tục
Đơn hàng điều dưỡng hộ lý

Nơi làm việc:Đức
Thời hạn hợp đồng:3 năm
Ngày tuyển:Tuyển liên tục
Đơn hàng cơ khí điện tử

Nơi làm việc:Đức
Thời hạn hợp đồng:5 năm
Ngày tuyển:Tuyển liên tục
Đơn hàng lễ tân khách sạn

Nơi làm việc:Đức
Thời hạn hợp đồng:5 năm
Ngày tuyển:Tuyển liên tục
DANH SÁCH CÁC ĐƠN HÀNG MỚI NHẤT
Việc làm Nơi làm việc Thời hạn hợp đồng Ngày tuyển
Đơn hàng lễ tân khách sạn Đức 5 năm( có cơ hội định cư) Tuyển liên tục
Đơn hàng phục vụ nhà hàng Đức 5 năm( có cơ hội định cư) Tuyển liên tục
Đơn hàng điều dưỡng , hộ lý Đức 3 năm( có cơ hội định cư) Tuyển liên tục
Đơn hàng đầu bếp tại Đức Đức 03 năm(có thể gia hạn thêm 02 năm) Tuyển liên tục
Đơn hàng cơ khí điện tử Đức 5 năm (có cơ hội định cư) Tuyển liên tục
Việc làm Nơi làm việc Thời hạn hợp đồng Ngày tuyển
Đơn hàng Đài Loan Đài Loan 3 năm Tuyển liên tục