ĐƠN HÀNG NỔI BẬT
Đơn hàng phục vụ nhà hàng

Nơi làm việc:Đức
Thời hạn hợp đồng:3-5 năm 
Ngày tuyển:Tuyển liên tục
Đơn hàng điều dưỡng hộ lý

Nơi làm việc:Đức
Thời hạn hợp đồng:3 năm
Ngày tuyển:Tuyển liên tục
Đơn hàng lái xe bus

Nơi làm việc:Đức
Thời hạn hợp đồng:5 năm
Ngày tuyển:Tuyển liên tục
Đơn hàng lễ tân khách sạn

Nơi làm việc:Đức
Thời hạn hợp đồng:5 năm
Ngày tuyển:Tuyển liên tục
DANH SÁCH CÁC ĐƠN HÀNG MỚI NHẤT
Việc làm Nơi làm việc Thời hạn hợp đồng Ngày tuyển
NURSING Germany 3-5 years 01/10/2019